VU genderpoli en coaching

 VU genderpoli

Bij de VU genderpoli kun je terecht voor begeleiding en diagnostiek rondom genderidentiteit. Dit is het vraagpunt voor kinderen en hun families rondom genderidentiteit. Aan de hand van gesprekken die zowel individueel als in teamverband kunnen plaatsvinden wordt er getracht inzicht te krijgen in de vraagstukken die er spelen. Per doelgroep verschilt de werkwijze hoe er met deze vraagstukken wordt omgegaan. Zo wordt er bij volwassenen vooral helderheid gecreëerd door gesprekken te voeren. Bij kinderen staat hun beeldende vermogen centraal. Zo kan er worden getekend en geschilderd maar er kan ook aan de slag worden gegaan met klei en collages. Soms zijn handpoppen ook een goede tool om kinderen hun gedachten en gevoelens te laten uitspreken. Op die manier gaan ze spelenderwijs met het onderwerp aan de slag. Verder leren ze hun gevoelens te begrijpen.

Begeleiding voor transgenders

Daarnaast kan er begeleiding gegeven worden bij een stukje educatie. Zo kan er worden ingegaan op hoe je kind kan vertellen over transgender zijn. Soms kan het ook helpen als er voorlichting wordt gegeven, bijvoorbeeld bij je kind op de sportclub. Dit zijn een aantal kernpunten die in de begeleiding naar voren komen. Naast begeleiding wordt er soms ook overgegaan naar nadere diagnostiek. Hierbij worden diverse vragenlijsten ingezet. Aan de hand hiervan kan er nog meer onderzoek worden uitgevoerd. Soms kan het zijn dat EMDR baat kan hebben. Zodra hier een indicatie voor is in diagnostiek kan op dit traject worden overgegaan.

Educatie over transgenders en seksuele diversiteit

De sleutel tot begrip omtrent transgenders en seksuele diversiteit is educatie. Hierdoor kan er meer inzicht worden gecreëerd in hoe je respectvol met elkaar kunt omgaan. Naast rekenen en taal is dit namelijk een belangrijk doel die in de SLO-doelen staat vermeld. Alle lessen zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er wordt op een interactieve manier lesgegeven zodat alle kinderen zich betrokken voelen bij de les. Na de tijd is er ruimte om met elkaar in discussie te gaan.