Screenen van klanten op hun identiteit en bedrijfsactiviteiten

wwft check

Ben je ondernemer? Uiteraard wil je dan niet gelinkt worden aan criminele bedrijven en transacties. Daarom wordt aangeraden om jouw klanten zorgvuldig te screenen op hun identiteit en bedrijfsactiviteiten. Waarschijnlijk vraag  je je af hoe je dat het beste kunt doen. Dat doe je door een WWFT check uit te voeren. Dat doe je met gebruikmaking van slimme software. Je weet dan zeker dat je niet betrokken bent bij criminele activiteiten. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Jouw onderneming treft dan geen blaam en je weet dus ook zeker dat er geen sprake is van reputatieschade.

Het cliëntenonderzoek succesvol vormgeven

Het succesvol vormgeven van het cliëntenonderzoek is voor veel ondernemers een arbeidsintensief proces. Een succesvol vormgegeven cliëntenonderzoek maakt het mogelijk om veilig en verantwoord te handelen met andere bedrijven. Slimme software maakt het voor ondernemers gemakkelijker om hun cliëntenonderzoek succesvol vorm te geven. Aan de verplichting om verdachte transacties te allen tijde te melden kan  dan zeker worden voldaan.

Bedrijfsrisico’s kunnen worden voorkomen

Heb je de klanten met wie je zaken doet zorgvuldig gescreend? Doorgaans kunnen dan boetes, strafrechtelijke vervolging en reputatieschade worden voorkomen. Verdachte transacties kunnen dan immers direct worden gemeld. Ondernemers kunnen gebruikmaken van slimme software. Met die software kunnen ze dossiers aanmaken en onbeperkt monitoren. Ook kunnen ze een eenmalige transactie 5 jaar bewaren. Zo voldoen ze aan de in de wet vastgelegde bewaarplicht. Door deze software te gebruiken kunnen ondernemers voldoen aan alle in de Wwft-wet genoemde vereisten.

Gehoor geven aan verplichtingen met software die up-to-date is

Door cliëntenonderzoek te doen kunnen ondernemers dus veilig handel drijven. Voor het doen van dit cliëntenonderzoek moeten up-to-date software gebruiken. De up-to-date software en een handig stappenplan maakt het ondernemers gemakkelijk om de juiste stappen te zetten. Ondernemers die veilig en verantwoord willen ondernemen vragen dus direct een demo aan. Ze gebruiken dan de beste softwaare. Daarom weten ze zeker dat ze gehoor kunnen geven aan de verplichting om verdachte transacties altijd te melden.